Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwały z XIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 lutego 2016


Uchwały z XIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 lutego 2016

Uchwała Nr XIII/92/2016 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Obrzycko na 2016 rok.

Uchwała Nr XIII/93/2016 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Uchwała Nr XIII/94/2016 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2016-2013

Uchwała Nr XIII/95/2016 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/75/2015 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 października 2015r. w sprawie powołania Biblioteki Gminy Obrzycko.

Uchwała Nr XIII/96/2016 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 lutego 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/12/2014 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Szamotuły zadań w zakresie prowadzenia gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Obrzycko.

Uchwała Nr XIII/97/2016 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działki o numerze ewid. 194/2 w obrębie Dobrogostowo.

Uchwała Nr XIII/98/2016 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich.

Uchwała Nr XIII/99/2016 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postepowania o udzielenie finansowego wsparcia klubom sportowym działającym na terenie Gminy Obrzycko

Uchwała Nr XIII/100/2016 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 lutego 2015 r. w sprawie sposobu załatwienia skargi na Wójta Gminy Obrzycko dotyczącej drogi dojazdowej do parkingu znajdującego się przed blokiem nr 22A, położonym w Gaju Małym, gm. Obrzycko.

Uchwała Nr XIII/101/2016 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości.

Uchwała Nr XIII/102/2016 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia ramowych planów  pracy stałych komisji Rady Gminy Obrzycko na 2016 rok.

Uchwała Nr XIII/103/2016 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapobiegania Narkomanii za rok 2015.

Uchwała Nr XIII/104/2016 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OBRZYCKU za 2015 rok.

Uchwała Nr XIII/105/2016 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zespoły Interdyscyplinarnego w Obrzycku za 2015 rok.

Uchwała Nr XIII/106/2016 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb związanych z realizacją tego zadania za 2015 rok.Wyświetleń strony: 603
Data wytworzenia: 20-07-2016, 10:09:49 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 20-07-2016, 10:16:57 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego