Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwały z XIV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 kwietnia 2016


Uchwały z XIV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 kwietnia 2016

Uchwała Nr XIV/107/2016 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Uchwała Nr XIV/108/2016 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2016 – 2023.

Uchwała Nr XIV/109/2016 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/205/2014 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30.01.2014r. w sprawie uchwalenia Statutu  Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku.

Uchwała Nr XIV/110/2016 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrzycko na rok 2016.

Uchwała Nr XIV/111/2016 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obrzycko.

Uchwała Nr XIV/112/2016 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/151/2013 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2013-2017

Uchwała Nr XIV/113/2016 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu.

Uchwała Nr XIV/114/2016 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.Wyświetleń strony: 651
Data wytworzenia: 20-07-2016, 11:01:06 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 20-07-2016, 11:06:04 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego