Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwały z XIX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 listopada 2016


Uchwały z XIX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 listopada 2016

Uchwała Nr XIX/137/2016 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Uchwała Nr XIX/138/2016 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2016-2023.

Uchwała Nr XIX/139/2016 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XIX/140/2016 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".

Uchwała Nr XIX/141/2016 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2020

Uchwała Nr XIX/142/2016 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020

Uchwała Nr XIX/143/2016 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko.

Uchwała Nr XIX/144/2016 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Obrzycko.

Uchwała Nr XIX/145/2016 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/134/2016  z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.Wyświetleń strony: 338
Data wytworzenia: 16-05-2017, 11:37:55 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 16-05-2017, 11:49:04 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego