Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwały z XLI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 14 listopada 2014r.


Uchwała Nr XL/241/2014 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 14 listopada 2014r r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2014-2019

Uchwała Nr XL/242/2014
RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 14 listopada 2014r r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014r.

Uchwała Nr XL/243/2014 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 14 listopada 2014r r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Obrzycko na lata 2015-2019

Uchwała Nr XL/244/2014 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 14 listopada 2014r r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XL/245/2014 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 14 listopada 2014r r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XL/246/2014 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 14 listopada 2014r r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XL/247/2014
RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 14 listopada 2014r r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała Nr XL/248/2014 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 14 listopada 2014r r. w sprawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015".


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 922
Data wytworzenia: 27-11-2014, 08:25:51 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 27-11-2014, 08:33:46 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego