Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwały z XXII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 marca 2017


Uchwały z XXII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 marca 2017


Uchwała Nr XXII/157/2017 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Uchwała Nr XXII/158/2017 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 28 marca 2017r. w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2017-2023

Uchwała Nr XXII/159/2017 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrzycko na rok 2017

Uchwała Nr XXII/160/2017 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 28 marca 2017r. w sprawie planu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXII/161/2017 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OBRZYCKU za 2016 rok

Uchwała Nr XXII/162/2017 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Obrzycku za rok 2016

Uchwała Nr XXII/163/2017 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb związanych z realizacją tego zadania za 2016 rok

Uchwała Nr XXII/164/2017 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapobiegania Narkomanii za rok 2016

Uchwała Nr XXII/165/2017 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 28 marca 2017r. o określeniu kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Obrzycko, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz o określeniu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr XXII/166/2017 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 28 marca 2017r. o określeniu kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz o określeniu dokumentów niezbędnych do prowadzenia tych kryteriów, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Obrzycko


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 385
Data wytworzenia: 19-05-2017, 10:01:17 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 19-05-2017, 10:08:46 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego