Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwały z XXIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012r.


Uchwała Nr XXIII/126/2012 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Obrzycko na lata 2012-2017

Uchwała Nr XXIII/127/2012 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2013-2019

Uchwała Nr XXIII/128/2012 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na 2013 rok.

Uchwała Nr XXIII/129/2012 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie dostosowania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obrzycko do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

Uchwała Nr XXIII/130/2012 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała Nr XXIII/131/2012 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXIII/132/2012 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXIII/133/2012 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwała Nr XXIII/134/2012 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwała Nr XXIII/135/2012 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.

Wyświetleń strony: 1522
Data wytworzenia: 10-01-2013, 14:58:07 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 10-01-2013, 15:11:02 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego