Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 17 września 2013r.


Uchwała Nr XXIX/163/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 17 września r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2013-2019

Uchwała Nr XXIX/164/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 17 września r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Uchwała Nr XXIX/165/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 17 września r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Uchwała Nr XXIX/166/2013
RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 17 września r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestr dóbr kultury.

Uchwała Nr XXIX/167/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 17 września r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Obrzycko na lata 2013-2018

Uchwała Nr XXIX/168/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 17 września r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/78/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Obrzycko.

Uchwała Nr XXIX/169/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 17 września r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/132/2012 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXIX/170/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 17 września r. w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z udziałem w gruncie, położonego w miejscowości Ordzin.

Uchwała Nr XXIX/171/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 17 września r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko.

Uchwała Nr XXIX/172/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 17 września r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


 Wyświetleń strony: 1032
Data wytworzenia: 17-10-2013, 11:15:33 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 17-10-2013, 11:38:34 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego