Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwały z XXV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 31 stycznia 2013r.


Uchwała Nr XXV/139/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

Uchwała Nr XXV/140/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

Uchwała Nr XXV/141/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przeznaczeni dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Obrzycko.

Uchwała Nr XXV/142/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/78/04 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 października 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Obrzycku.

Uchwała Nr XXV/143/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/41/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 20 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Nr XXV/144/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Obrzycko na obwody głosowania.

Uchwała Nr XXV/145/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Obrzycko na 2013 rok.

Uchwała Nr XXV/146/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Obrzycko.

Wyświetleń strony: 1101
Data wytworzenia: 19-03-2013, 10:10:20 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 19-03-2013, 10:22:44 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego