Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 marca 2013r.


Uchwała Nr XXVI/147/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2013-2019.

Uchwała Nr XXVI/148/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Uchwała Nr XXVI/149/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.

Uchwała Nr XXVI/150/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrzycko na rok 2013.

Uchwała Nr XXVI/151/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2013-2017

Uchwała Nr XXVI/152/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/142/2013 Rady Gminy Obrzycko z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniającej Uchwałę Nr XVI/78/04 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 października 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku

Uchwała Nr XXVI/153/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/122/2012 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z udziałem w gruncie, położonego w miejscowości Ordzin.

Uchwała Nr XXVI/154/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/123/2012 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.

U
chwała Nr XXVI/155/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.

Wyświetleń strony: 992
Data wytworzenia: 04-06-2013, 11:01:57 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 04-06-2013, 11:11:50 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego