Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwały z XXVI sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 sierpnia 2017


Uchwała Nr XXVI/183/2017 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Uchwała Nr XXVI/184/2017 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2017-2023

Uchwała Nr XXVI/185/2017 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnej ewidencji zabytków nieruchomych dla Gminy Obrzycko

Uchwała Nr XXVI/186/2017 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OBRZYCKU za I półrocze 2017 roku

Uchwała Nr XXVI/187/2017 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gaju Małym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Juliana Tuwima w Gaju Małym

Uchwała Nr XXVI/188/2017 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Gaju Małym

Uchwała Nr XXVI/189/2017 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, terapeutów i nauczycieli wspomagających w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Obrzycko.

Uchwała Nr XXVI/190/2017 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zielonejgórze w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zielonejgórze.

Uchwała Nr XXVI/191/2017 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Obrzycko Nr 215/24 o pow. 0,0008ha położonej w miejscowości Słopanowo-Huby, stanowiącej własność osoby fizycznejWyświetleń strony: 414
Data wytworzenia: 05-01-2018, 11:04:54 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 05-01-2018, 13:34:51 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego