Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwały z XXVIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 listopada 2017


Uchwała Nr XXVIII/200/2017 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Uchwała Nr XXVIII/201/2017 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2017-2023

Uchwała Nr XXVIII/202/2017 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXVIII/203/2017 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała Nr XXVIII/204/2017 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXVIII/205/2017 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XXVIII/206/2017 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Uchwała Nr XXVIII/207/2017 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko

Uchwała Nr XXVIII/208/2017 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110kV relacji Wronki-Czarnków ZPP, na terenie Gminy Obrzycko

Uchwała Nr XXVIII/209/2017 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Uchwała Nr XXVIII/210/2017 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres 15 lat nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XXVIII/211/2017 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie odłączenia wsi Karolin od sołectwa Gaj Mały i utworzenia nowego sołectwa KarolinWyświetleń strony: 567
Data wytworzenia: 05-01-2018, 13:23:48 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 05-01-2018, 13:35:30 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego