Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwały z XXX sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 stycznia 2018


Uchwała Nr XXX/218/2018 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Uchwała Nr XXX/219/2018 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2018 - 2024

Uchwała Nr XXX/220/2018 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Zapobiegania Narkomanii za rok 2017

Uchwała Nr XXX/221/2018 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OBRZYCKU za 2017 rok

Uchwała Nr XXX/222/2018 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb związanych z realizacją tego zadania za 2017 rok

Uchwała Nr XXX/223/2018 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Obrzycku za 2017 rok

Uchwała Nr XXX/224/2018 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Obrzycko.

Uchwała Nr XXX/225/2018 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Obrzycko na 2018 rok

Uchwała Nr XXX/226/2018 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Obrzycko za rok 2017

Uchwała Nr XXX/227/2018 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie zatwierdzenia ramowego rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Obrzycko

Uchwała Nr XXX/228/2018 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Obrzycko na 2018 rok

Uchwała Nr XXX/229/2018 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie utworzenia sołectwa Karolin oraz nadania statutu sołectwu Karolin

Uchwała Nr XXX/230/2018 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/175/2017 Rady Gminy Obrzycko z dnia 9 czerwca 2017r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasaWyświetleń strony: 361
Data wytworzenia: 05-03-2018, 11:52:15 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 05-03-2018, 11:58:43 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego