Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 listopada 2013r.


Uchwała Nr XXXI/181/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 listopada 2013r r. w sprawie "Rocznego programu współprac z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014".

Uchwała Nr XXXI/182/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 listopada 2013r r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/170/2013 Rady Gminy Obrzycko z dnia 17 września 2013r. w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z udziałem w gruncie, położonego w miejscowości Ordzin.

Uchwała Nr XXXI/183/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 listopada 2013r r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/169/2013 Rady Gminy Obrzycko z dnia 17 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/132/2012 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXI/184/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 listopada 2013r r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała Nr XXXI/185/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 listopada 2013r r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/131/2012r. Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadó komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXI/186/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 listopada 2013r r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko.

Uchwała Nr XXXI/187/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 listopada 2013r r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obrzycko.

Uchwała Nr XXXI/188/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 listopada 2013r r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/178/2013 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXXI/189/2013
RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 listopada 2013r r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko.


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 852
Data wytworzenia: 15-01-2014, 15:08:55 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 15-01-2014, 15:15:18 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego