Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 grudnia 2013r.


Uchwała Nr XXXII/190/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 10 grudnia 2013r r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2013-2019.

Uchwała Nr XXXII/191/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 10 grudnia 2013r r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Uchwała Nr XXXII/192/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 10 grudnia 2013r r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.

Uchwała Nr XXXII/193/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 10 grudnia 2013r r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko.

Uchwała Nr XXXII/194/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 10 grudnia 2013r r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała Nr XXXII/195/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 10 grudnia 2013r r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 919
Data wytworzenia: 16-01-2014, 08:05:27 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 16-01-2014, 08:12:23 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego