Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwały z XXXII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 12 marca 2018


Uchwała Nr XXXII/234/2018 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 12 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXII/235/2018 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 12 marca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2018-2024.

Uchwała Nr XXXII/236/2018 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 12 marca 2018r. w sprawie podziału gminy Obrzycko na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uchwała Nr XXXII/237/2018 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 12 marca 2018r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018-2020.

Uchwała Nr XXXII/238/2018 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 12 marca 2018r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrzycko na rok 2018.

Uchwała Nr XXXII/239/2018 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 12 marca 2018r. w sprawie rozpatrzenia wniosku otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego w dniu 12 lutego 2018r. zatytułowanego „Wniosek o unieważnienie decyzji Rady Gminy Obrzycko w sprawie podziału sołectwa Gaj Mały na dwa sołectwa – Gaj Mały i Karolin, odwołanie ze stanowiska Wójta Gminy Obrzycko oraz rozwiązanie Rady Gminy Obrzycko”

Uchwała Nr XXXII/240/2018 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 12 marca 2018r. w sprawie rozpatrzenia wniosku otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego w dniu 15 lutego 2018r. w sprawie przeprowadzonych w dniu 22 stycznia 2018r. wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Gaj MałyWyświetleń strony: 286
Data wytworzenia: 17-04-2018, 11:50:21 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 17-04-2018, 11:56:29 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 29-05-2018, 13:30:14 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego