Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwały z XXXV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 marca 2014r.


Uchwała Nr XXXV/209/2014 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 25 marca 2014r r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2014-2019.

Uchwała Nr XXXV/210/2014 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 25 marca 2014r r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXV/211/2014 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 25 marca 2014r r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XXXV/212/2014 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 25 marca 2014r r. w sprawie wyrażenia woli współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Notecka" na okres programowania 2014-2020

Uchwała Nr XXXV/213/2014 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 25 marca 2014r r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrzycko na 2014.

Uchwała Nr XXXV/214/2014 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 25 marca 2014r r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko

Uchwała Nr XXXV/215/2014 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 25 marca 2014r r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko

Uchwała Nr XXXV/216/2014 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 25 marca 2014r r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała Nr XXXV/217/2014 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 25 marca 2014r r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Obrzycko.


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 925
Data wytworzenia: 15-09-2014, 15:15:17 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 15-09-2014, 15:34:17 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego