Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 11 czerwca 2014r.


Uchwała Nr XXXVI/218/2014 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 11 czerwca 2014r r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2014-2019.

Uchwała Nr XXXVI/219/2014 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 11 czerwca 2014r r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014r.

Uchwała Nr XXXVI/220/2014 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 11 czerwca 2014r r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie finansowego wsparcia klubom sportowym działającym na terenie Gminy Obrzycko.

Uchwała Nr XXXVI/221/2014 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 11 czerwca 2014r r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXXVI/222/2014
RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 11 czerwca 2014r r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXXVI/223/2014
RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 11 czerwca 2014r r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko

Uchwała Nr XXXVI/224/2014 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 11 czerwca 2014r r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Uchwała Nr XXXVI/225/2014 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 11 czerwca 2014r r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Obrzycko absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.Wyświetleń strony: 748
Data wytworzenia: 16-09-2014, 08:53:27 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 16-09-2014, 09:01:41 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego