Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

V Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 30.05.2019 r.
 
PBR.0002.3.2019
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że zwołuje
V Sesję Rady Gminy Obrzycko, która odbędzie się
w dniu 14 czerwca 2019 roku o godz. 14 00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Obrzycku
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Obrzycko.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2019-2028.
 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Obrzycko.
 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Obrzycko.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Obrzycko.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu oraz realizacji zadań w roku 2018.
 10. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Obrzycko sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 11. Przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Gminy w sprawie przedłożonego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
 13. Odczytanie uchwały komisji Rewizyjnej Rady Gminy Obrzycko w sprawie wykonania budżetu za 2018 rok i udzielenia Wójtowi absolutorium za 2018 rok.
 14. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Obrzycku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Obrzycko z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Obrzycko za 2018 rok.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie sesji.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Janasek


Wyświetleń strony: 222
Data wytworzenia: 30-05-2019, 12:45:58 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 30-05-2019, 12:47:42 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego