Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

VI Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 30.07.2019 r.
PBR.0002.4.2019
 

Z a w i a d o m i e n i e

Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że zwołuje
VI Sesję Rady Gminy Obrzycko, która odbędzie się
w dniu 07 sierpnia 2019 roku o godz. 14 00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Obrzycku

 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Obrzycko.
 4. Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2019-2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019 -2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Obrzycko.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodniczący Rady
 
Włodzimierz Janasek


Wyświetleń strony: 224
Data wytworzenia: 31-07-2019, 12:46:41 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 31-07-2019, 12:54:57 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego