Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

VI Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 11.05.2015 r.
PBR.0002.4.2015      
 
Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że
VI Sesja Rady Gminy Obrzycko, odbędzie się
w dniu 26 maja 2015 roku o godz. 15 00

w świetlicy wiejskiej w Gaju Małym
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Sprawozdanie Wójta Gminy Obrzycko z realizacji zadań w roku 2014.
4.  Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok.
5.  Przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Gminy.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
7.  Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Obrzycku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Obrzycko z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.
8.  Odczytanie opinii komisji Rewizyjnej Rady Gminy Obrzycko w sprawie wykonania budżetu za 2014 rok i udzielenia Wójtowi absolutorium za 2014 rok.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Obrzycko.
10. Zamknięcie sesji.


Wyświetleń strony: 781
Data wytworzenia: 13-05-2015, 08:10:08 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 13-05-2015, 08:17:09 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego