Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

VII Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 22.06.2015 r.

PBR.0002.5.2015


I N F O R M A C J A
Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że
VII Sesja Rady Gminy Obrzycko, odbędzie się
w dniu 29 czerwca 2015 roku o godz. 13 00
w świetlicy wiejskiej w Gaju Małym

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Obrzycko.
4.      Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Obrzycko.
5.      Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2015 rok.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2015-2023.
8.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru dóbr kultury.
9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/144/2013 Rady Gminy Obrzycko z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie podziału gminy Obrzycko na stałe obwody głosowania.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Janasek

 Wyświetleń strony: 639
Data wytworzenia: 22-06-2015, 14:52:15 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 22-06-2015, 14:53:06 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego