Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

VII Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 17.09.2019 r.
 
PBR.0002.5.2019
 
Z a w i a d o m i e n i e
 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że zwołuje
VII Sesję Rady Gminy Obrzycko, która odbędzie się
w dniu 26 września 2019 roku o godz. 14 00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Obrzycku
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Obrzycko.
 4. Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2019-2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Obrzycko lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu uprawnionego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Obrzycko.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia braku zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 1 im. Juliana Tuwima w Gaju Małym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/141/2013 Rady Gminy Obrzycko z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Obrzycko.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/189/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, terapeutów i nauczycieli wspomagających w palcówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Obrzycko.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Janasek


Wyświetleń strony: 203
Data wytworzenia: 18-09-2019, 15:00:39 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 18-09-2019, 15:02:53 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego