Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piotrowo, Ordzin


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
 
Oznaczenie nieruchomości:
Powierzchnia nieruchomości:
Opis nieruchomości:
Przeznaczenie w planie miejscowym:
Cena wywoławcza nieruchomości:
Forma zbycia nieruchomości:
Termin wnoszenia opłat:
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości:
Obręb Piotrowo
Działka nr 518/3
pow. 0,0966 ha
Działka 518/2
pow. 0,0852 ha
-udział 1/6 – droga wewnętrzna
 
Księga wieczysta
PO 1A/00020059/3
Działka nr 518/3
pow. 0,0966 ha
Działka 518/2
pow. 0,0852 ha
 
Łączna pow. 0,1818
Działka niezabudowana
Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego
 
Wydano decyzję o warunkach zabudowy nr 93/2012
Wartość gruntów ogółem
31 175,00
do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
Sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym
Wylicytowaną kwotę wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% należy uiścić przed zawarciem aktu notarialnego
6 tygodni licząc od dnia wywieszenia
Obręb Piotrowo
Działka nr 518/4
pow. 0,1056 ha
Działka 518/2
pow. 0,0852 ha
-udział 1/6 – droga wewnętrzna
 
Księga wieczysta
PO 1A/00020059/3
Działka nr 518/4
pow.. 0,1056 ha
Działka 518/2
pow. 0,0852 ha
 
Łączna pow.
0,1908
Działka niezabudowana
Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego
 
Wydano decyzję o warunkach zabudowy nr 92/2012
Wartość gruntów ogółem
31 362,00
do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
Sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym
Wylicytowaną kwotę wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% należy uiścić przed zawarciem aktu notarialnego
6 tygodni licząc od dnia wywieszenia
Obręb Piotrowo
Działka nr 518/7
pow. 0,1579 ha
Działka 518/2
pow. 0,0852 ha
-udział 1/6 – droga wewnętrzna
 
Księga wieczysta
PO 1A/00020059/3
Działka nr 518/7
pow. 0,1579 ha
Działka 518/2
pow. 0,0852 ha
 
Łączna pow.
0,2431
Działka niezabudowana
Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego
 
Wydano decyzję o warunkach zabudowy nr 94/2012
Wartość gruntów ogółem
39 933,00
do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
Sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym
Wylicytowaną kwotę wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% należy uiścić przed zawarciem aktu notarialnego
6 tygodni licząc od dnia wywieszenia
 
 
 1. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106), osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej niniejszym wykazem, mogą składać wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawo pierwokupu, o nabycie tej nieruchomości, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 2. Osoby, o których mowa wyżej winny spełniać jeden z następujących warunków:
 1. są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercami,
 2. przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy powyższej ustawy lub odrębnych przepisów.
 1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Obrzycko Aleja Jana Pawła II 1, tel. (061) 29-13-766 wew. 308
 2. Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko (parter), u sołtysa wsi, Piotrowo na stronie internetowej BIP Urzędu (http://bip.obrzycko) w zakładce gospodarka nieruchomościami sprzedaż i dzierżawa oraz informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
 
Oznaczenie
nieruchomości:
Powierzchnia
nieruchomości:
Opis
nieruchomości:
Przeznaczenie w planie miejscowym:
Cena wywoławcza
nieruchomości :
Forma zbycia
nieruchomości:
Termin wnoszenia opłat :
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości:
Obręb Ordzin
 
Działka nr 118/2
 
Księga wieczysta PO1A/00021680/2
 
0,3520 ha
Nieruchomość rolna niezabudowana
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Aktualny sposób korzystania z nieruchomości -rolny
Za gotówkę:
wartość gruntu 73 146,00
Sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym
 
Art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65)
Ustaloną wartość nieruchomości uiszcza się przed zawarciem aktu notarialnego
6 tygodni licząc
od dnia
wywieszenia
 
 
 
 1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106) zwalnia się z podatku VAT
 2. Zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy cytowanej na wstępie, osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej niniejszym wykazem, mogą składać wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawo pierwokupu, o nabycie tej nieruchomości, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 3. Osoby, o których mowa wyżej winny spełniać jeden z następujących warunków:
a) są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercami,
b) przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy powyższej ustawy lub odrębnych przepisów.
 1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Obrzycko Aleja Jana Pawła II 1, tel. (061) 29-13-766 wew. 308
 2. Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko (parter), u sołtysa wsi Ordzin, na stronie internetowej BIP Urzędu (http://bip.obrzycko) w zakładce gospodarka nieruchomościami sprzedaż i dzierżawa oraz informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 

 


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 324
Data wytworzenia: 14-02-2020, 08:17:43 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 14-02-2020, 08:23:38 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego