Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży marzec 2019


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
 
Oznaczenie nieruchomości:
 
Powierzchnia nieruchomości:
 
Opis nieruchomości:
 
Przeznaczenie w planie miejscowym:
 
Cena wywoławcza nieruchomości:
 
Forma zbycia nieruchomości:
 
Termin wnoszenia opłat:
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości:
Obręb Piotrowo
Boks garażowy
Działka zabudowana nr 169/18 pow. 15,75 m2 – udział 133/1000 w gruncie
Księga wieczysta
PO1A/00048952/5
Boks Garażowy o pow. 15,75 m2
Działka zabudowana położona w strefie zabudowy mieszkaniowej
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wartość boksu garażowego wraz z udziałem w gruncie 2 357,00 zł.
Sprzedaż w przetargu ustnym ograniczony
Art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U, z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)
Wylicytowaną kwotę wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% należy uiścić przed zawarciem aktu notarialnego
6 tygodni licząc od dnia wywieszenia
Obręb Piotrowo
Cz. lokalu mieszkalnego nr 43/2
Działka zabudowana
Nr 59/1 pow. 2 800 m2
Księga wieczysta
PO1A/00030617/6
Udział w współwłasności gruntu
I częściach wspólnych
Nieruchomości wynoszący 20/1000 części.
Cz. lokalu mieszkalnego o pow. 16,60 m2
Działka zabudowana położona w strefie zabudowy mieszkaniowej
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
Za gotówkę:
Wartość lokalu wraz z udziałem w gruncie 9 877,00 zł.
Sprzedaż w przetargu ustnym ograniczonym
Art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U, z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)
Ustaloną wartość nieruchomości uiszcza się przed zawarciem aktu notarialnego
6 tygodni licząc od dnia wywieszenia
Obręb Słopanowo
Działki nr 335/3 i 336
Księga wieczysta
PO1A/00020291/1
pow. 0,4021 ha
pow. 0,1200 ha
łącznie: 0,5221 ha
Nieruchomość rolna niezabudowana
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Aktualny sposób korzystania z nieruchomości -rolny
Wartość gruntu 23 506,00 zł.
Sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym
Wylicytowaną kwotę uiszcza się przed zawarciem aktu notarialnego
6 tygodni licząc od dnia wywieszenia
 
  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. .U z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) zwalnia się z podatku VAT
  2. Zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy cytowanej na wstępie, osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej niniejszym wykazem, mogą składać wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawo pierwokupu, o nabycie tej nieruchomości, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
  3. Osoby, o których mowa wyżej winny spełniać jeden z następujących warunków:
a) są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercami,
b) przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy powyższej ustawy lub odrębnych przepisów.
  1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Obrzycko Aleja Jana Pawła II 1, tel. (061) 29-13-766 (wew.308)
  2. Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko (parter), u sołtysa wsi Piotrowo i Słopanowo na stronie internetowej BIP Urzędu (http://bip.obrzycko) w zakładce gospodarka nieruchomościami sprzedaż i dzierżawa oraz informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.


Wyświetleń strony: 216
Data wytworzenia: 18-03-2019, 14:28:52 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 18-03-2019, 14:33:57 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 18-03-2019, 14:36:33 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego