Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Oznaczenie nieruchomości:

 Powierzchnia nieruchomości:

Opis nieruchomości:

 Przeznaczenie w planie miejscowym:

 Cena wywoławcza nieruchomości:

Forma zbycia nieruchomości:

 Termin wnoszenia opłat:

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo

w nabyciu nieruchomości:

Obręb Piotrowo

Działka nr 518/3,

Działka 518/2

-udział 1/6 – droga wewnętrzna

Księga wieczysta

PO 1A/00020059/3

 

pow. 0,0966 ha

pow. 0,0852 ha

łącznie:

0,1818 ha

 

 

Działka niezabudowana

Posiada przyłącze wodno-kanalizacyjne

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydano decyzję o warunkach zabudowy nr 53/2017 z dn. 17.08.2017 r.

Wartość gruntów ogółem

28.136,00 zł

do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %

 

Sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym

 

Wylicytowaną kwotę wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% należy uiścić przed zawarciem aktu notarialnego

 

6 tygodni licząc od dnia wywieszenia

Obręb Piotrowo

Działka nr 518/4

Działka 518/2

-udział 1/6 – droga wewnętrzna

Księga wieczysta

PO 1A/00020059/3

 

pow. 0,1056 ha

pow. 0,0852 ha

łącznie:

0,1908 ha

 

Działka niezabudowana

Posiada przyłącze wodno-kanalizacyjne

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydano decyzję o warunkach zabudowy nr 56/2017 z dn. 17.08.2017 r.

Wartość gruntów ogółem

29.428,00 zł

do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %

 

Sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym

 

Wylicytowaną kwotę wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% należy uiścić przed zawarciem aktu notarialnego

 

6 tygodni licząc od dnia wywieszenia

Obręb Piotrowo

Działka nr 518/5

Działka 518/2

-udział 1/6 – droga wewnętrzna

Księga wieczysta

PO 1A/00020059/3

 

pow. 0,1305 ha

pow. 0,0852 ha

łącznie:

0,2157 ha

 

Działka niezabudowana

Posiada przyłącze wodno-kanalizacyjne

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydano decyzję o warunkach zabudowy nr 57/2017 z dn. 17.08.2017 r.

Wartość gruntów ogółem

35.966,00 zł

do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %

 

Sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym

 

Wylicytowaną kwotę wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% należy uiścić przed zawarciem aktu notarialnego

 

6 tygodni licząc od dnia wywieszenia

Obręb Piotrowo

Działka nr 518/7

Działka 518/2

-udział 1/6 – droga wewnętrzna

Księga wieczysta

PO 1A/00020059/3

 

pow. 0,1579 ha

pow. 0,0852 ha

łącznie:

0,2431 ha

 

Działka niezabudowana

Posiada przyłącze wodno-kanalizacyjne

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydano decyzję o warunkach zabudowy nr 54/2017 z dn. 17.08.2017 r.

Wartość gruntów ogółem

34.843,00 zł

do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %

 

Sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym

 

Wylicytowaną kwotę wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% należy uiścić przed zawarciem aktu notarialnego

 

6 tygodni licząc od dnia wywieszenia

 

 

  1.  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. .U z 2017 r. Nr 1221 z późn. zm.) zwalnia się z podatku VAT

  2. Zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy cytowanej na wstępie, osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej niniejszym wykazem, mogą składać wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawo pierwokupu, o nabycie tej nieruchomości, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

  3. Osoby, o których mowa wyżej winny spełniać jeden z następujących warunków:

a) są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercami,

b) przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy powyższej ustawy lub odrębnych przepisów.

  1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Obrzycko ul. Rynek 2/4, tel. (061) 29-13-766

  2. Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko (parter), u sołtysa wsi Piotrowo na stronie internetowej BIP Urzędu (http://bip.obrzycko) w zakładce gospodarka nieruchomościami sprzedaż i dzierżawa oraz informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 424
Data wytworzenia: 15-05-2018, 12:10:16 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 15-05-2018, 12:40:46 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 15-05-2018, 12:44:56 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego