Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży (02.08.2016)


ZARZĄDZENIE NR 111/2016


WÓJTA GMINY OBRZYCKO

 

z dnia 02.08.2016 r.

 

 

w sprawie      wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Zielonagóra stanowiącej własność Gminy Obrzycko, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Obrzycko Nr XXXI/144/02 z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Obrzycko.

§ 1

Sporządza się wykaz nieruchomości podlegającej zbyciu, której położenie, dane z ewidencji gruntów i budynków, opis nieruchomości, cena wywoławcza oraz informacje o formie sprzedaży określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1)     Wykaz, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.

2)    Zbycie nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego po upływie 6 tygodni od daty opublikowania wykazu.

§ 3

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie zarządzenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Obrzycku oraz u sołtysa wsi Zielonagóra i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.obrzycko.pl. Ponadto informację o podaniu wykazu do publicznej wiadomości zamieszcza się w prasie lokalnej.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami..

§ 5 

 

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Wyświetleń strony: 769
Data wytworzenia: 02-08-2016, 15:20:01 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 02-08-2016, 15:22:49 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 02-08-2016, 15:24:16 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego