Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia


 

ZARZĄDZENIE NR 109/2016
WÓJTA GMINY OBRZYCKO
z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie wydzierżawiania gruntów w roku 2016
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 i art. 40 ust. 1 pkt 2) i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) , § 10 uchwały Nr XXXI/144/02 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Obrzycko i uchwały Nr XXXIII/243/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości położonych na terenie Gminy Obrzycko na kolejne umowy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat Wójt Gminy Obrzycko ustala co następuje:
§ 1
Umowy dzierżawne nowe jak również kolejne umowy dzierżawy zawierane będą na okres jednego roku, natomiast działki nr 373, 375 i 376/3 obręb Gaj Mały na okres 2 lat.
§ 2
Informację o zamiarze wydzierżawienia lub wynajmowania podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu nieruchomości do dzierżawy lub najmu na tablicy ogłoszeń w budynku Gminy Obrzycko, u sołtysa danej wsi oraz na stronie BIP Gminy Obrzycko w dziale ogłoszenia o przetargach.
§ 3
Zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą lub najemcą jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
  1. dotychczasowy dzierżawca lub najemca wywiązał się ze wszystkich obowiązków obciążających go z tytułu dotychczasowej umowy dzierżawnej i najmu.
  2. dotychczasowy dzierżawca lub najemca złożył pisemny wniosek o przedłożenie okresu dzierżawy lub najmu przed datą rozwiązania dotychczasowej umowy.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się osobie prowadzącej sprawy gospodarki nieruchomościami.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Wyświetleń strony: 589
Data wytworzenia: 27-07-2016, 11:45:37 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 27-07-2016, 11:53:28 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego