Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

X Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 23.10.2015 r.

PBR.0002.8.2015      

I N F O R M A C J A
Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje,
że X Sesja Rady Gminy Obrzycko, odbędzie się
w dniu 30 października 2015 roku o godz. 13 00
w świetlicy wiejskiej w Gaju Małym

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Obrzycko.

4.      Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2015 rok.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej    Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2015-2023.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru informacji i deklaracji podatkowych. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  na rok 2016”.

13.  Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2014 rok.

14.  Interpelacje i zapytania radnych.

15.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.

16.  Wolne wnioski i informacje.

17.  Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz JanasekWyświetleń strony: 735
Data wytworzenia: 23-10-2015, 12:33:19 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 23-10-2015, 12:39:34 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego