Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

XI Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 23.11.2015 r.

PBR.0002.9.2015

I N F O R M A C J A
Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że zwołuje
XI Sesję Rady Gminy Obrzycko, która odbędzie się
w dniu 30 listopada 2015 roku o godz. 13 00
w świetlicy wiejskiej w  Jaryszewie

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Obrzycko.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2015 rok.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2015-2023.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/131/2012 Rady Gminy Obrzycko, z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Obrzycko do Stowarzyszenia Puszcza Notecka.

12.  Interpelacje i zapytania radnych.

13.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.

14.  Wolne wnioski i informacje.

15.  Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz JanasekWyświetleń strony: 793
Data wytworzenia: 23-11-2015, 13:52:08 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 23-11-2015, 13:57:46 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego