Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

XIV Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 11.04.2016 r.

PBR.0002.2.2016

Z a w i a d o m i e n i e
Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko zawiadamia, że zwołuje
XIV Sesję Rady Gminy Obrzycko
w dniu 21 kwietnia 2016 roku o godz. 14 00
w świetlicy wiejskiej w Gaju Małym

 

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Obrzycko.

 4. Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2016 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2016-2023.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Obrzycko.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/205/2014 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrzycko na rok 2016.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obrzycko.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/151/2013 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2013-2017.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy barterowej pomiędzy Gminą Obrzycko a ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w Poznaniu.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.

 10. Wolne wnioski i informacje.

 11. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz JanasekWyświetleń strony: 788
Data wytworzenia: 11-04-2016, 13:52:24 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 11-04-2016, 13:57:32 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego