Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

XIX Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 18.11.2016 r.

PBR.0002.7.2016

Z a w i a d o m i e ni e

Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że zwołuje
XIX Sesję Rady Gminy Obrzycko, która odbędzie się
w dniu 28 listopada 2016 roku o godz. 1400
w świetlicy wiejskiej w Koźminie

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Obrzycko.

 4. Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2016 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2016-2023.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 - 2020.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Obrzycko.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.

 8. Wolne wnioski i informacje.

 9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
Włodzimierz JanasekWyświetleń strony: 468
Data wytworzenia: 18-11-2016, 10:55:46 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 18-11-2016, 11:00:40 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego