Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

XL Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 17.09.2014 r.
 
PBR.0002.8.2014      
 
 I N F O R M A C J A
Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że
 XL Sesja Rady Gminy Obrzycko, odbędzie się
 w dniu 29 września 2014 roku o godz. 14 00
w świetlicy wiejskiej w Gaju Małym
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym.
5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrzycko na 2014 r.
7.      Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi szamotulskiemu na dofinansowanie przez Powiat Szamotulski Remontu drogi powiatowej Nr 1845 P Nowa Wieś – Szamotuły na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1850 P w miejscowości Ordzin do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 117 w miejscowości Pęckowo.
8.      Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/68/07 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej zorganizowanej w Zespole Szkół w Gaju Małym zmienionej Uchwałą Nr XI/76/08 Rady Gminy Obrzycko z dnia 15 lutego 2008 r.
9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/193/2013 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko  w zakresie zmiany załącznika graficznego do uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/194/2013 Rady Gminy Obrzycko w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zmiany załącznika graficznego do uchwały.
11. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.
12. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku za I półrocze 2014 roku.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie sesji


Wyświetleń strony: 815
Data wytworzenia: 18-09-2014, 07:41:17 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 18-09-2014, 07:46:43 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego