Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

XV Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 07.06.2016 r.

PBR.0002.3.2016

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że
XV Sesja Rady Gminy Obrzycko, odbędzie się
w dniu 21 czerwca 2016 roku o godz. 14 00
w świetlicy wiejskiej w Jaryszewie


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Obrzycko.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2016 rok.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2016-2023.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Obrzycko na lata 2016 – 2020.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia – zakup ambulansu specjalistycznego.

 2. Sprawozdanie Wójta Gminy Obrzycko z realizacji zadań w roku 2015.

 3. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok.

 4. Przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Gminy.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

 6. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Obrzycku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Obrzycko z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

 7. Odczytanie opinii komisji Rewizyjnej Rady Gminy Obrzycko w sprawie wykonania budżetu za 2015 rok i udzielenia Wójtowi absolutorium za 2015 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Obrzycko.

 9. Interpelacje i zapytania radnych.

 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.

 11. Wolne wnioski i informacje.

 12. Zamknięcie sesji.Wyświetleń strony: 762
Data wytworzenia: 07-06-2016, 12:08:24 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 07-06-2016, 12:12:32 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego