Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

XVI Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 18.08.2016 r.

PBR.0002.4.2016

 

Z A W I A D O M I E N I E
Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że
XVI Sesja Rady Gminy Obrzycko, odbędzie się
w dniu 30 sierpnia 2016 roku o godz. 14 00
w świetlicy wiejskiej w Piotrowie

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Obrzycko.

 4. Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2016 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2016-2023.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrowie.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Obrzycko.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku za I półrocze 2016 roku.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.

 5. Wolne wnioski i informacje.

 6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Włodzimierz JanasekWyświetleń strony: 682
Data wytworzenia: 18-08-2016, 13:34:21 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 18-08-2016, 13:38:58 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego