Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

XVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 18.10.2016 r.

PBR.0002.6.2016

 

I N F O R M A C J A
Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że
XVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko, odbędzie się
w dniu 25 października 2016 roku o godz. 14 00
w świetlicy wiejskiej w Koźminie

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Obrzycko.

 4. Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2016 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2016-2023.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Gaj Mały.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 13. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

 14. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2015 rok.

 15. Interpelacje i zapytania radnych.

 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.

 17. Wolne wnioski i informacje.

 18. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz JanasekWyświetleń strony: 685
Data wytworzenia: 18-10-2016, 14:19:27 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 18-10-2016, 14:28:18 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego