Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

XX Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 13.12.2016 r.

PBR.0002.8.2016

Z a w i a d o m i e n i e
Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko zwołuje
XX Sesję Rady Gminy Obrzycko, która odbędzie się
w dniu 27 grudnia 2016 roku o godz. 14 00
w świetlicy wiejskiej w Koźminie

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Obrzycko.
4.  Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędów pisarskich i rachunkowych w uchwale
     Nr  XVIII/128/16 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian
     w budżecie na 2016 r.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2016 rok.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
     Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2016-2023.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko
     na lata 2017- 2023.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrzycko na 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
11. Przedłożenie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
      za rok 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej
      na 2017 rok.
13. Przedłożenie przez komisje stałe Rady Gminy sprawozdań z działalności za 2016 rok.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
Włodzimierz JanasekWyświetleń strony: 446
Data wytworzenia: 14-12-2016, 11:16:42 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 14-12-2016, 11:28:43 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 14-12-2016, 11:29:53 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego