Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

XXII Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 20.03.2017 r.

PBR.0002.2.2017

Zawiadomienie

Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że zwołuje
XXII Sesję Rady Gminy Obrzycko, która odbędzie się
w dniu 28 marca 2017  roku o godz. 14:00
w świetlicy wiejskiej w Słopanowie

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Obrzycko.
4. Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrzycko na rok 2017.
1. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i  gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku za rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Obrzycku za rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i potrzeb związanych z realizacją tego zadania za rok 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Obrzycko oraz z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomani za 2016 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których gmina Obrzycko jest organem prowadzącym.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz JanasekWyświetleń strony: 592
Data wytworzenia: 21-03-2017, 10:33:20 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 21-03-2017, 10:44:05 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego