Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

XXIV Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 25.05.2017 r.

PBR.0002.4.2017

Z a w i a d o m i e n i e
Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że zwołuje
XXIV Sesję Rady Gminy Obrzycko
w dniu 09 czerwca 2017 roku o godz. 14 00
w świetlicy wiejskiej w Koźminie

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Obrzycko.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/93/2012 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.

5.    Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Obrzycko sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

6.    Przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Gminy.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

8.    Odczytanie uchwały komisji Rewizyjnej Rady Gminy Obrzycko w sprawie wykonania budżetu za 2016 rok i udzielenia Wójtowi absolutorium za 2016 rok.

9.    Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Obrzycku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Obrzycko z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Obrzycko.

11.    Interpelacje i zapytania radnych.

12.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.

13.    Wolne wnioski i informacje.

14.    Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz JanasekWyświetleń strony: 443
Data wytworzenia: 26-05-2017, 12:46:01 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 26-05-2017, 12:53:22 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 26-05-2017, 12:54:20 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego