Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

XXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 06.12.2017 r.

 PBR.0002.9.2017

Z a w i a d o m i e n i e

Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że zwołuje
XXIX Sesję Rady Gminy Obrzycko, która odbędzie się
w dniu 21 grudnia 2017 roku o godz. 14 00
w świetlicy wiejskiej w Koźminie

 

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Obrzycko.
4.  Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2017 rok.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2017-2023.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2018- 2024.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrzycko na 2018 rok.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Przedłożenie przez komisje stałe Rady Gminy sprawozdań z działalności za 2017 rok.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady
Włodzimierz JanasekWyświetleń strony: 423
Data wytworzenia: 07-12-2017, 13:53:33 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 07-12-2017, 14:03:22 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 07-12-2017, 14:08:44 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego