Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

XXV Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 10.01.2013 r.

Informacja

Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że
XXV Sesja Rady Gminy Obrzycko odbędzie się
w dniu 31 stycznia 2013 roku o godz. 14 00
w sali Ratusza w Obrzycku

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    Gminy Obrzycko za 2012 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów       
    Alkoholowych Gminy Obrzycko na 2013 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
    na 2013 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki   
    przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
    Gminę Obrzycko dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy
    sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/123/2012 Rady Gminy Obrzycko
    z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
    służebnością przesyłu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ramowego rocznego planu pracy Rady Gminy Obrzycko.
10. Przedłożenie przez Komisję Rewizyjną rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
      za 2012 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r.
12. Przedłożenie przez komisje stałe Rady Gminy rocznych planów pracy komisji na 2013 r.
13. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i sprawy bieżące
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie sesji.

Wyświetleń strony: 1276
Data wytworzenia: 10-01-2013, 12:37:32 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 10-01-2013, 12:39:41 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 10-01-2013, 14:22:10 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego