Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

XXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 18.03.2013 r.

PBR.0002.26.2013    

Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje,
że XXVI  Sesja Rady Gminy Obrzycko, odbędzie się
w dniu  26 marca  2013 roku o godz. 14 00

w sali Ratusza w Obrzycku

 

Proponowany porządek obrad: 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrzycko na 2013 r.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2013-2017.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/142/2013 Rady Gminy Obrzycko  z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniającej Uchwałę Nr XVI/78/04 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 października 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Obrzycku.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/122/2012 Rady Gminy Obrzycko  z dnia  29 listopada 2012 roku w sprawie  nabycia lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z udziałem w gruncie, położonego w miejscowości Ordzin.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/123/2012 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.

13.  Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i sprawy bieżące.

14.  Wolne głosy i wnioski.

15.  Zamknięcie sesji.Wyświetleń strony: 1215
Data wytworzenia: 19-03-2013, 14:21:43 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 19-03-2013, 14:25:22 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 19-03-2013, 14:30:30 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego