Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

XXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 02.10.2017 r.
PBR.0002.7.2017
 
Zawiadomienie
Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że zwołuje
XXVII Sesję Rady Gminy Obrzycko, która odbędzie się
w dniu 10 października 2017 roku o godz. 14 00
w świetlicy wiejskiej w Jaryszewie
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Obrzycko.
 4. Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obrzycko uchwalonego Uchwałą Nr XIV/111/2016 Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 kwietnia 2016 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/187/2017 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gaju Małym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Juliana Tuwima w Gaju Małym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zielonejgórze w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zielonejgórze.
 11. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.
 12. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2016 rok.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Janasek


Wyświetleń strony: 351
Data wytworzenia: 03-10-2017, 10:20:31 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 03-10-2017, 10:37:16 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego