Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

XXX Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 21.10.2013 r.
PBR.0002.30.2013    
 
 
                                                                                 
 

Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że
XXX Sesja Rady Gminy Obrzycko, odbędzie się
w dniu 29 października 2013 roku o godz. 14 00
w sali Ratusza w Obrzycku
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5.      Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Obrzycko w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2012.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2013 -2019.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2013 r.
8.      Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej.
9.      Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/130/2012 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
16. Sprawy bieżące.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zamknięcie sesji.


Wyświetleń strony: 960
Data wytworzenia: 22-10-2013, 13:46:10 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 22-10-2013, 13:48:20 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 22-10-2013, 13:49:58 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego