Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

XXX Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 15.01.2018 r.

PBR.0002.1.2018

 

Zawiadomienie
Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że zwołuje
XXX Sesję Rady Gminy Obrzycko, która odbędzie się
w dniu 23 stycznia 2018 roku o godz. 14
00
w świetlicy wiejskiej w Koźminie

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Obrzycko.

 4. Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2018 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2018-2024.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapobiegania Narkomanii za rok 2017.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Obrzycko.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Obrzycko na 2018 rok.

 10. Przedłożenie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Obrzycko na 2018 rok.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Obrzycko na 2018 rok.

 13. Interpelacje i zapytania radnych.

 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.

 15. Wolne wnioski i informacje.

 16. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Włodzimierz JanasekWyświetleń strony: 499
Data wytworzenia: 15-01-2018, 14:09:18 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 15-01-2018, 14:14:28 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego