Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

XXXI Sesja Rady Gminy Obrzycko


 

Obrzycko, dnia 06.02.2018 r.
PBR.0002.2.2018      
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że
XXXI Sesja Rady Gminy Obrzycko, odbędzie się
w dniu 09 lutego 2018 roku o godz. 9 00

w świetlicy wiejskiej w Koźminie
 
 
Proponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2018 rok.
4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2018-2024.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 09 listopada 2017 r. o podjęcie czynności dyscyplinarnych wobec Wójt Gminy Obrzycko, pani Ireny Rakowskiej oraz Zastępcy Wójt Gminy Obrzycko, pana Wiesława Bobiarskiego, w związku z naruszeniem przez władze Gminy Statutu Sołectwa Gaj Mały oraz przeprowadzenie procedury, której wykonania odmówili Wójt i jej zastępca, dotyczącej odwołania, na wniosek mieszkańców sołectwa Gaj Mały, sołtysa Jacka Nowakowskiego.
6.  Zamknięcie sesji.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Janasek

 Wyświetleń strony: 436
Data wytworzenia: 06-02-2018, 12:39:03 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 06-02-2018, 13:10:57 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego