Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

XXXII Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 02.12.2013 r.
PBR.0002.32.2013    
 
                                                                           

Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że 
XXXII Sesja Rady Gminy Obrzycko, odbędzie się
w dniu 10 grudnia 2013 roku o godz. 14 00
w sali Ratusza w Obrzycku

 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrzycko na 2013 r.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko dla części działki nr 186/3 w miejscowości Piotrowo.
8.      Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 186/3 w miejscowości Piotrowo.
9.      Sprawy bieżące.
10.  Wolne głosy i wnioski.
11.  Zamknięcie sesji.


Wyświetleń strony: 1064
Data wytworzenia: 04-12-2013, 13:05:02 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 04-12-2013, 13:10:29 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego