Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

XXXII Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 02.03.2018 r.

PBR.0002.3.2018


Z a w i a d o m i e n i e


Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że zwołuje
XXXII Sesję Rady Gminy Obrzycko, która odbędzie się
w dniu  12 marca 2018 roku o godz. 14:00
w świetlicy wiejskiej w Koźminie

Proponowany porządek obrad:

    1. Otwarcie sesji.
    2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
    3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Obrzycko.
    4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Obrzycko.
    5. Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym.
    6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2018 rok.
    7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2018-2024.
    8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Obrzycko na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
    9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018-2020.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrzycko na 2018 rok.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana Pawła Rutkowskiego z dnia 01.02.2018 r. skierowanego do Wojewody Wielkopolskiego.
    12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pani Wiesławy Pawlak z dnia 31.01.2018 r. skierowanego do Wojewody Wielkopolskiego.
    13. Interpelacje i zapytania radnych.
    14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.
    15. Wolne wnioski i informacje.
    16. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz JanasekWyświetleń strony: 346
Data wytworzenia: 02-03-2018, 14:29:44 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 02-03-2018, 14:35:34 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego