Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

XXXIII Sesję Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 18.12.2013 r.
 
PBR.0002.33.2013    
  
 

Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko
 informuje, że zwołuje XXXIII 
Sesję Rady Gminy Obrzycko
w dniu 30 grudnia 2013 roku o godz. 14 00
w sali Ratusza w Obrzycku
 
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2014 – 2019.
5.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Obrzycko na 2014 rok.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
8.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.
9.      Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/231/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom.
10. Sprawozdanie komisji stałych z działalności komisji za 2013 rok.
11. Sprawy bieżące.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie sesji.


Wyświetleń strony: 944
Data wytworzenia: 20-12-2013, 14:54:25 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 20-12-2013, 15:00:20 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 20-12-2013, 15:07:26 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego