Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

XXXIII Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 11.04.2018 r.
PBR.0002.4.2018
 

Z a w i a d o m i e n i e
Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko
informuje, że zwołuje

XXXIII Sesję Rady Gminy Obrzycko, która odbędzie się
w dniu 19 kwietnia 2018 roku o godz. 14 00
w świetlicy wiejskiej w Koźminie

 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Obrzycko.
 4. Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2018-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Obrzycko na lata 2016 – 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/93/2012 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018-2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu planu aglomeracji Gminy Obrzycko.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz JanasekWyświetleń strony: 406
Data wytworzenia: 11-04-2018, 15:02:39 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 11-04-2018, 15:07:37 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego