Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

XXXIV Sesję Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 23.01.2014r.
PBR.0002.1.2014
 
Informacja

Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko
informuje, że XXXIV Sesja Rady Gminy Obrzycko,
odbędzie się w dniu 30 stycznia 2014 roku
o godz. 14:00 w sali Ratusza w Obrzycku.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.         Otwarcie sesji.
2.         Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.         Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i sprawy bieżące.
5.         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko   na lata 2014 – 2019.
6.         Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   
            składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.
7.         Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku.
8.         Podjecie uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów od PKP w miejscowości
            Jaryszewo, Obrowo i Koźmin.
9.         Przedłożenie przez Komisję Rewizyjną rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 rok.
10.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r.
11.     Podjęcie uchwały w sprawie ramowego rocznego planu pracy Rady Gminy Obrzycko.
12.     Przedłożenie przez komisje stałe Rady Gminy rocznych planów pracy komisji na 2014 r.
13.     Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Obrzycko za
           2013 r.
14.     Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomani za 2013 r.
15.     Wolne głosy i wnioski.
16.     Zamknięcie sesji.


Wyświetleń strony: 922
Data wytworzenia: 23-01-2014, 13:31:29 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 23-01-2014, 13:40:00 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 23-01-2014, 13:44:38 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego